top of page

◎Bậc thầy của dòng truyền thừa cơ bản của Chân Phật Giáo, lời dạy của Phật Liên Hoa Sinh Hoạt, xin đừng tu hành khi chưa nhập môn.

釋迦牟尼佛

Giới thiệu về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni-2019.jpg

[Thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni]

"Om. Muni. Muni. Maha Muni. Thích Ca Mâu Ni. Stud."

Bính âm La Mã của Tâm chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Om, mu-ni mu-ni, ma-ha mu-ni, sye-kya-mu-ni, so-ha 

[Giới thiệu về giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni]

“Thân Phật Thích Ca Mâu Ni” bằng vàng ròng, tay phải đặt trên đất, tay trái cầm ấn cố định, trên ấn ấn cố định cầm một bát đựng đầy cam lồ, mặc ba bộ áo cà sa của một nhà sư. tướng mạo hoàn hảo, trang nghiêm, trong sáng, thân thể như thủy tinh, thường nhập định trong ánh sáng cát tường trên tòa sen trắng.

[Đức Phật Sống Hoa Sen, lời dạy Pháp quý báu của Đức Lữ Thắng Nham - Nguồn gốc và sự đặc biệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni]

  "Đức Phật Thích Ca Mâu Ni" là người lãnh đạo Phật giáo. "Thích Ca Mâu Ni" là họ của ông, là tên của một gia tộc - "Thích Ca Mâu Ni". Từ "Muni" có nghĩa là "nengren". Một vị thánh có khả năng " làm “việc từ thiện” trên trời dưới đất có nghĩa là “vị thánh sinh ra trong tộc Thích Ca Mâu Ni”.

 

  Dù là giáo lý hiển giáo hay bí truyền, họ đều kính trọng "Sư phụ Nam Mô, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni".

 

   Trong hai mạn đà la của Phật giáo Bí truyền, "Đức Phật Thích Ca Mâu Ni" có Thích Ca Mâu Ni là vị Bổn tôn chính trong cõi tử cung, và sát cánh với Đức Phật A Di Đà ở cõi Kim Cương. Theo Đức Mahavadhisattva có viết: “Thích Ca Mâu Ni toàn thân màu vàng thật, có hào quang của ba mươi hai giai đoạn, mặc áo cà sa màu Gandha, ngồi trên hoa sen trắng và đang thuyết pháp.” pháp.”

 

   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tên tại thế là "Siddhartha Gautammi", sinh vào ngày 8 tháng 4 dưới gốc cây Ashoka ở Vườn Lumbini. Ông là thành viên của bộ tộc Sakya ở vương quốc Jambudvipa và Kapilavastu, cha ông là vua Suddhodana và mẹ ông là hoàng hậu Maya. Ông xuất gia ở tuổi hai mươi chín và trở thành Đạo sĩ ở tuổi ba mươi lăm. Ông giảng Pháp khoảng bốn mươi lăm năm và giảng hơn ba trăm bài giảng, ông đã cứu được vô số người và chư thiên. Ông đã sống sót ở Shaluo bên bờ sông Bati vào khoảng năm 543 trước Công nguyên, dưới hai gốc cây, ông qua đời và qua đời, thọ được tám mươi tuổi.

 

   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đầu tiên hóa thân thành năm vị Tỳ kheo, sau đó là ba Ca Diếp, và nhiều vị vua và đệ tử khác. Ngài thường du hành giữa các vương quốc Magadha, Kosala và Vaisali để thuyết pháp.

 

   Thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là "Om. Muni. Mahamuni. Sakyamuni. Stud.", có nghĩa là "một vị thánh có khả năng nhân từ và có thể thực hiện lòng nhân từ lớn nhất."

 

  Lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất vĩ đại, Về Tiểu thừa, khi chuyển Pháp Luân lần đầu tiên ở Sarnath, Ngài đã dạy "khổ, thu, diệt, và con đường". " là Tiểu thừa. "Tứ diệu đế".

 

   Ý nghĩa của khổ, diệt, diệt, đạo là sống ở thế gian này có nhiều phiền não, nhiều đau khổ. Có hạnh phúc nhưng không nhiều. Trên thế giới này, mọi thứ cuối cùng sẽ diệt vong, tức là mọi thứ sẽ biến mất. Khi nói đến sự đoạn diệt, trước khi bạn biến mất, bạn đã nhận ra “sự hủy diệt”, lúc đó bạn có thể nhận ra được giáo lý của Đức Phật.

 

  Vậy là trên đời này không có hạnh phúc thực sự. Nói chung, hạnh phúc rất ngắn ngủi và đau khổ tương đối cao.

 

  Bạn thu thập tất cả những đau khổ, và cuối cùng không có đau khổ và không có hạnh phúc, tức là nó bị "diệt", nó biến mất, chỉ khi đó bạn mới có thể nhận ra "Đạo". Đây là lần đầu tiên Đức Phật chuyển bánh xe Pháp và giảng dạy Tiểu thừa về “khổ, nguồn gốc, đoạn diệt và con đường”.

 

  Khi Pháp Luân được chuyển lần thứ hai, Đức Phật đã dạy “Bát nhã thừa” - Maha Bát nhã Ba la mật thừa, đây cũng là lời dạy của Phật giáo Thích Ca Mâu Ni, tức là Lục độ Ba la mật và Vạn hạnh. Là Bồ Tát, một là làm lợi ích cho người, hai là hoán đổi mình với người, hai là bình đẳng và có bồ đề tâm để cứu độ tất cả chúng sinh, đây là “Maha Bát nhã Ba la mật thừa” tức là “Bồ Tát”. Phương tiện giao thông".

 

  Để trở thành Bồ Tát, bạn cần sử dụng Sáu Ba La Mật Bố thí, Giới luật, Nhẫn nhục, Thiền định, Tinh tấn và Trí tuệ để chuyển hóa chúng sinh. Đây là Bồ Tát Thừa do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, Bồ Tát Thừa tập trung vào việc phát Bồ đề tâm, Bồ đề tâm có cái gọi là bình đẳng, và tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Sư Phụ bình đẳng với mọi người và mọi người đều có Phật tánh.

 

“Vị tha” có nghĩa là không nghĩ đến mình mà nghĩ đến muôn loài chúng sinh, nghĩ đến người khác là vị tha.

 

“Tự trao đổi khác”? Đây là điều Khổng Tử đã nói: “Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”. Bạn có sẵn sàng bị người khác vu khống không? Chưa sẵn sàng. Bạn không nên nói xấu người khác, nếu bạn vi phạm điều này thì đó không phải là đạo Phật. Bạn không muốn thì đừng đưa cho người khác, cũng đừng áp đặt lên người khác để khiến họ càng đau khổ hơn.

 

  Tôi đã nói rằng chúng ta nên biết đến lòng nhân ái, tấm lòng nhân hậu của cha mẹ. Bạn đã lớn lên như thế nào Bạn có thể lớn lên mà không có bố mẹ không? Không không. Dù cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi và thậm chí cả người nuôi nấng bạn không phải là cha mẹ bạn nhưng họ vẫn là cha mẹ của bạn. Vì vậy chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn! Tôi vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn về ân sủng này! Cuối cùng chúng ta phải báo đáp lòng nhân ái, đó là điều chính Đức Phật đã dạy.

 

  Thích Ca Mâu Ni cũng giảng dạy “Cáo-ngộ” trong thời kỳ này, Ngài hiểu rõ mọi chân lý trên thế gian và có “Mười hai nhân duyên”, khi đạt đến giác ngộ, Ngài được gọi là “Cáo-ngộ”. cũng là giáo lý của Phật giáo Thích Ca Mâu Ni.

 

  Sự vĩ đại của Đức Phật là Ngài chuyển bánh xe Pháp ba lần, và lần chuyển cuối cùng là bí thừa, Ngài dạy bạn thành Phật, hiểu tâm và thấy tánh.

 

  Đây là điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, Sự vĩ đại của Ngài nằm ở đây. Có ba điểm then chốt: Điểm mấu chốt đầu tiên là sự xả ly, là điểm quan trọng nhất. Các ông biết rõ cõi Ta Bà khổ lắm, có cầu gì cũng vô ích, không được gì, không được gì, Tâm Kinh nói: “Vì không đạt được gì nên thành tựu Bồ Đề”. Bởi vì bạn sẽ không đạt được bất cứ điều gì để trở thành một vị Bồ Tát.

 

  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói như vậy, ngươi không biết trên đời này chẳng có ích lợi gì sao? Bạn có thể nhận được gì không? Bởi vì bạn không có gì để đạt được, chỉ sau khi bạn biết rằng bạn không có gì để đạt được, bạn mới có thể đạt được giác ngộ và trở thành một vị Bồ Tát thực sự vị tha.

 

  Vậy thì đừng đánh qua đánh lại.Mọi chuyện đúng sai trên đời đều do hai chữ "đấu" và "đấu" gây ra. Nếu bạn có một trái tim bình đẳng, một trái tim vị tha, biết hoán đổi mình với người, thì cuối cùng, khi bạn hiểu được mọi thứ trên đời, vì bạn không có gì để đạt được, bạn sẽ hiểu được thế giới, và bạn sẽ có thể hiểu được. siêu thoát và thành Phật. Đây là điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói.

 

  Các nhà sư ngày nay vì đã từ bỏ gia đình thế tục mà vào nhà của Pháp Vương, từ bỏ họ thế tục và trở thành họ của Đức Phật, điều này được chủ trương bởi "Sư phụ Dao'an" vào thời nhà Tấn. , và Kinh Agama cũng nói thế này: “Bốn con sông chảy ra biển, không có sông tên. Bốn họ của các nhà sư đều gọi là Shizhong.” Đây là lý do tại sao tất cả các đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đều đổi họ. thành "Shi".

 

  Có rất nhiều tu sĩ, đệ tử Phật biết nhiều cách để tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng họ không biết rằng thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là đại bí tiêu trừ nghiệp chướng cực kỳ nghiêm trọng. Hầu hết các đệ tử đều biết rằng tuyển tập giáo lý Phật giáo do vị lãnh đạo Phật giáo truyền dạy khi còn sống là Tam tạng và Mười hai phần, là kho tàng văn hóa của phương Đông, nhưng họ không biết rằng có một bí mật lớn như vậy.

 

  Trong “Kama Dharma” của “Pali”, chúng ta được biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là vị vua có công đức của Thế Tôn, người cần phải giác ngộ viên mãn, tức là người lãnh đạo thế giới Ta Bà. Đức Phật hóa ra là vị thần sám hối tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng.

 

   Những người thực hành "Luật Công Đức của Thích Ca Mâu Ni" này sẽ sớm được tiếp cận với vận mệnh. Tiền kiếp của họ sẽ ở trước mặt từng người một, giống như đang xem một bộ phim. Với phương pháp này, của một người vận mệnh kiếp trước sẽ được hiểu rõ.

 

Điểm mấu chốt của phương pháp này là ánh sáng trắng của nước cam lồ tương đương với sự gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, theo nghĩa cao nhất của Phật quả, nó đi vào cơ thể con người từ trên cao, nghĩa là công đức có thể chuyển thành viên mãn lớn lao. Tất nhiên đây là phương pháp bí mật vĩ đại nhất để tiêu nghiệp.

 

 

* Lưu ý: Một số thông tin được trích từ “Mạng Thông Tin Toàn Cầu Chân Phật Giáo”

bottom of page