top of page

Sư Tôn (Grandmaster)

gm.jpg
196719_10150127015164304_7713889_n.jpg
main.webp

真佛宗根本傳承上師-蓮生活佛

kmc_20240222_220353_edited_edited.jpg

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA HOẠT PHẬT LIÊN SINH

Hoạt Phật (Phật Sống) LIÊN SINH tên thật là LƯ THẮNG NGẠN, sinh năm 1945 tại Hậu Hồ, Gia Nghĩa, Đài Loan. Tiền thân Ngài đã tốt nghiệp khoa Trắc Lượng thuộc Học Hiệu Công Lý Trung Chính.

Khi còn trẻ và trong thời kỳ học Cao Trung, Hoạt Phật Liên Sinh đã bắt đầu viết văn. Các tác phẩm được thấy khắp trên các báo và tạp chí. Ngài đã từng phục vụ trong quân ngũ mười năm, các huy chương vinh hoạch được gồm Lạc Đà vàng, Lạc Đà bạc, Kim Tượng Văn Nghệ Quốc Quân. Các tác phẩm của Ngài chủ yếu là tản văn, thi ca và bình luận

Hoạt Phật Liên Sinh tính tình nhã nhặn, cao thượng tự nhiên, ngoài năm mươi tuổi ngài bắt đầu học tập về hội họa, cho đến nay Ngài đã cho xuất bản mười cuốn sách về hội họa, đã cho triển lãm tranh vẽ lớn nhỏ cả thảy hơn mười lần, các tác phẩm hội họa cũng đã đưọc tuyển chọn đăng trên tạp chí mỹ thuật nổi danh “Mỹ Thuật Quốc Trung”

91c426cf0b414d54ac9d8e75056aa627_edited.jpg

Hoạt Phật Liên Sinh đã trải qua một cuộc đời được truyền dạy thật lạ thường, thời trẻNgài là tín đồ thành kính của Cơ Đốc giáo, năm hai mươi lăm tuổi Ngài được Diêu Trì Kim Mẫu mở Thiên Nhãn cho mà nhìn thấy trên không trung xuất hiện hai chữ “TRUNG NGHĨA”, giao phó nhiệm vụ cho Ngài phải hoằng Pháp lợi sinh, quảng độ cho giống hữu tình; sau đó Ngài theo vô hình linh sư “TAM SƠN CỬU HẬU TIÊN SINH” học tập về Phật Pháp (Hoạt Phật Liên Sinh luôn tỏ ra húy kị, cung kính xưng danh các vị Phật Bồ Tát), trải qua được ba năm, Ngài bái tôn Đại Truyền Nhân thứ 14 là Thanh Chân Đạo Trưởng, ấn hiệu “Liễu Minh Hòa Thượng” để tu tập Đạo Pháp và Mật Pháp, Ngài học cả Phong Thủy Địa Lý, Linh Cơ Thần Toán…và trở thành người Đại Truyền Thừa thứ 15, Đạo hiệu là “Huyền Hạc Đạo Trưởng”

Vì Ngài đã nghiên cứu rất sâu sắc về Phật Pháp, từ năm 1970, Hoạt Phật Liên Sinh trước sau quy y Ấn Thuận Đạo Sư thuộc Hiển Giáo, Lạc Quả Pháp Sư, Đạo An Pháp Sư. Năm 1972 Ngài thụ Bồ Tát Giới ở chùa Nam Đầu Bích Sơn Nham, Giới Sư là Hiền Thuận Pháp Sư, Tuệ Tam Pháp Sư, Giác Quang Pháp Sư, Sư Phụ của khóa học là Thiện Dương Pháp Sư và Thượng Lâm Pháp Sư.

Từ năm 1981, do nhân duyên mà Ngài quy y các Sư Phụ của các tông phái Phật giáo Tây Tạng bao gồm như sau: Ninh Mã phái (Hồng Giáo) đạt được Truyền Thừa Tâm Ấn và Quán Đỉnh từ Liễu Minh Hòa Thượng. Ngoài ra còn được trao tặng tín vật Truyền Thừa gồm có: Chuông nhỏ kim cương được xử dụng bởi Nặc Na Thượng Sư thuộc tông phái Hồng Giáo, bảo vật của cung điện Tây Tạng Bố Đạt Lạp “Văn Thù Khiếp” (Khiếp: cái tráp hoặc hòm nhỏ)…

Tát Già phái (Hoa Giáo) đạt được “Đại Viên Thắng Tuệ Quán Đỉnh” và “A Xà Lê Quán Đỉnh” của Lạt Ma Tát Già Chứng Không. Các tín vật Truyền Thừa gồm có: Thánh Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật tùy thân rất lâu của Lạt Ma, Tuyết Sơn Sư Tử Ngọc Ấn, Hoa Sen, Ngọc Khổn, Kim Cương Tiêu.

Cát Cử phái (Bạch Giáo) tiếp nhận “Ngũ Phật Nghiêm Đỉnh Quán” từ Tạp Mã Ba Tứ và Bạch Giáo Tối Cao đời Đại Bảo Pháp Vương thứ 16, được tặng tín vật Truyền Thừa gồm có: “Bạch Thủ Tinh Niệm Châu” của Thủ Trì Pháp Vương, chiếc bình quý của chùa Tích Kim Tân Long Đức

Cách Lỗ phái (Hoàng Giáo) được nhận Quán Đỉnh “Vô Thượng Mật Bộ” của Thượng Sư Thổ Đăng Đạt Nhĩ Kiết, tín vật Truyền Thừa được trao tặng gồm có: Thổ Tố Kim Cương Thủ Bồ Tát của Hoạt Phật Cam Châu, Thổ Tố Kim Cang Hài Mẫu, Thời Luân Kim Cang bằng vàng. Các tín vật của Thượng Sư Thổ Đăng Đạt Nhĩ Kiết đã tặng: Pháp Luân bằng kim cương, chiếc chuông kim cương, chiếc chày kim cương bằng vàng, Kim cương Cổ Xử ba mặt, áo Pháp Vương Sư Tử và một chuỗi 108 chiếc chày kim cương bằng vàng.

Do cả quá trình tu hành của Hoạt Phật Liên Sinh, trải qua Cơ Đốc Giáo, Lão Giáo, Phật môn Hiển Giáo, cuối cùng do tu trì Mật Pháp mà được thành tựu.

Vì vậy, trong hệ thống Chân Phật Mật Pháp đã bảo lưu và dung hợp được rất nhiều đạo giáo, pháp thuật, phù lục (bùa chú), linh cơ thần toán, phong thủy địa lý, chính là một Pháp Môn Nhập Thế giúp cho chúng sinh giải trừ âu lo, thoát khỏi các tai ương để đạt được mục đích quảng độ chúng sanh “tiên dĩ dục câu chi, tái lệnh nhập Phật trí”, dẫn đạo chúng sanh y theo Pháp tu hành đạt được cảnh giới MINH TÂM KIẾN TÁNH, TỰ CHỦ SINH TỬ.

bottom of page