top of page
Blurry Drops

PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN

Hướng dẫn thực hành Pháp Tara - Cứu Dịch Độ Mẫu

Chân Phật Tông Quán Tưởng Quán Đảnh Hư Không Truyền Thừa
Minh họa cách quán tưởng quán đảnh hư không truyền thừa

(Quán tưởng). Văn Thù vãng sinh chú, siêu độ chúng sinh trong thực phẩm

🙏 Video minh họa về cách quán tưởng Cúng dường vô tận

🙏 Minh họa cách quán tưởng quán đảnh hư không truyền thừa Chân Phật Tông theo sự hướng dẫn của Liên Sinh Hoạt Phật. (Vietsub & Lồng tiếng)

bottom of page