top of page

◎真佛宗根本傳承上師 蓮生活佛傳授 未經灌頂請勿修習

地藏王菩薩

地藏王菩薩介紹.jpg

地藏王菩薩心咒羅馬拼音

 

Om, ha ha ha, wei sam-mo-yeh, so-ha.

[Giới thiệu giáo pháp của Bồ Tát Địa Tạng]
“Địa Tạng Bồ Tát” trên đầu đội vương miện hình năm vị Phật, mặc áo cà sa, toàn thân màu trắng, trên tay cầm một viên ngọc ánh sáng (quả cầu) và ngồi trên đài sen.

[Đức Phật Liên Hoa Sống và những lời dạy quý báu của Đức Lu Shengyan – nguồn gốc và hướng dẫn thực hành vĩ đại của “Địa Tạng Bồ Tát”]

"Địa Tạng Bồ Tát" là một trong những vị thần của Lu Shengyan, Đức Phật sống của Hoa sen. Tên tiếng Phạn của ông là "Qisha Di Tierpo", và bí danh của ông là "Kim cương từ bi và ước muốn" hay "Kim cương ước nguyện". “Địa Tạng Bồ Tát” là một trong bốn vị Bồ Tát lớn của Phật giáo, cùng với Quán Âm, Văn Thù và Phổ Hiền, được thế gian kính trọng. Bởi vì nguyện vọng của Ngài rất sâu xa và rộng lớn nên Ngài được gọi là “Đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát”.

 

 Trong Kinh Thập Luân, Ngài xuất hiện như một vị Phật, một vị Bồ Tát, một Thanh văn, một Phạm thiên, một Đại Thế thần, và thậm chí một Diêm Vương, Ngài cầu nguyện cho những hóa hiện ở hàng ngàn nơi. Mạn đà la Tam tạng Mật tông tọa lạc tại Tu viện Ksitigarbha, trong Mạn đà la Cõi Kim Cương, Bồ Tát Kim Cương Cờ của Đức Phật Bảo ở phía nam là Bồ Tát Địa Tạng.

 

“Địa Tạng Bồ Tát” có nhiều tướng, thường đội vương miện hình năm vị Phật, trên tay cầm một viên ngọc ánh sáng, mặc áo cà sa, ngồi trên tòa sen và cầm một cây trượng bằng thiếc. Dọc các con đường ở Nhật Bản có tượng Bồ Tát Địa Tạng hình mái vòm, bức tượng Bồ tát này được phổ biến rộng rãi nhất ở Nhật Bản. Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Diệu Kỳ Bồ Tát, Vô Lượng Tâm Bồ Tát đều là danh hiệu của “Địa Tạng Bồ Tát”.

 

Các danh hiệu của “Địa Tạng Bồ Tát” là: “Địa Tạng Kim Cương Nguyện, Địa Tạng Kim Cương Tạng, Địa Tạng Kim Cương Từ Bi, Địa Tạng Kim Cương Cờ, Minh Quang Địa Tạng, Chúc mừng Thiên giới. Muni Ksitigarbha, Zanlong Ksitigarbha, Posheng Ksitigarbha, và Restless Ksitigarbha." Các nhạc cụ mà họ cầm đều khác nhau.

 

“Địa Tạng Bồ Tát” là vị Bồ Tát Đại Bi được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao phó ở cõi Trời Đao Lợi để giáo hóa và chuyển hóa chúng sinh trong sáu đạo.

 

Danh hiệu của Địa Tạng là: Nhẫn nhục bất động giống như “trái đất” vĩ đại; thiền định sâu sắc giống như bí mật “ẩn giấu”.

 

Có thêm sáu vị Ksitigarbhas: 

1. Vajra Địa Tạng – tay trái cầm cờ đầu người và tay phải kết ấn cam lồ, chuyên cứu “đạo địa ngục”.


2. Kim Cương Bảo Địa Tạng - tay trái cầm ngọc, tay phải tạo ấn cam lồ, chuyên cứu các “quỷ đói”.


3. Kim Cương Bi Địa Tạng - Tay trái cầm cây trượng bằng thiếc, tay phải cầm ấn, ngài chuyên cứu “con đường súc sinh”.


4. Kim Cương Kỳ Địa Tạng - tay trái cầm Kim Cương Kỳ và tay phải áp ấn vô úy, chuyên cứu "A Tu La Đạo".


5. Địa Tạng rạng ngời - tay trái cầm cây trượng và tay phải tạo ấn ước, chuyên cứu "thế giới loài người".


6. Chúc mừng Địa Tạng - tay trái cầm viên ngọc như ý và tay phải kết ấn Pháp ấn, chuyên cứu “đạo trời”.


Điều kỳ diệu nhất của “Địa Tạng Bồ Tát” là ngài xuất hiện với tư cách là “Diêm vương” và cứu độ những chúng sinh khốn khổ và ác độc nhất trong địa ngục.


Sáu sứ giả là:


1. Sứ giả lửa. (Biến thành địa ngục)


2. Cậu bé cầm kho báu. (biến thành ma đói)


3. Một sứ giả mạnh mẽ. (biến thành động vật)


4. Nữ thần nhân từ. (Biến thành Shura)


5. Nữ thần kho báu. (biến thành người)


6. Những người chụp ảnh thiên thần. (chuyển hóa thành thiên đường)

 

 Ông còn có lời thề “Trừ khi địa ngục trống rỗng, tôi sẽ không bao giờ thành Phật”.


  “Địa Tạng Bồ Tát” cứu độ chúng sinh theo kiểu “người chăn cừu”, tức là ông cứu hết đàn cừu sang bên kia, và chính ông là người cuối cùng thành Phật. Ngài mong muốn tất cả chúng sinh đều thành Phật trước khi có thể thành Phật, đây là vị Bồ Tát có lòng từ bi nhất và nguyện lực mạnh mẽ nhất.

 

  Tại sao Đức Phật lại giao phó trời đất cho Địa Tạng Bồ Tát thay vì các vị Bồ Tát khác?


 Chủ yếu là vì trong số tám vị Bồ Tát vĩ đại, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là xuất hiện với tư cách là một “tu sĩ”, Đức Phật hy vọng rằng tương lai của Phật giáo sẽ được cai trị bởi các “tu sĩ” và được “người tại gia” ủng hộ.


  Lời nguyện của Đức Phật Liên Sinh Sheng-yen Lu chính xác là thế này: “Trừ khi địa ngục trống rỗng, tôi nguyện không thành Phật mà sẽ đập nát thân xương của mình để cứu độ tất cả chúng sinh.”


   Trên thực tế, "Trừ khi địa ngục trống rỗng, tôi sẽ không bao giờ thành Phật" chính xác là lời thề vĩ đại của Bồ Tát Địa Tạng. Có thể thấy rằng Bồ Tát Địa Tạng đã ban cho Lu Shengyan, Đức Phật sống, những lời dạy sâu sắc. Thần chú để thực hành “Pháp của Địa Tạng Bồ Tát” là: “tâm không phân biệt”.

 

  "Địa Tạng Bồ Tát" cũng là "anh em" của Đức Phật Sống Lu Shengyan. Trong số bốn tu viện lớn ở Trung Quốc, đạo tràng Bồ Tát Địa Tạng "Núi Cửu Hoa" cũng được xây dựng bởi "Jin Qiaojue", rất siêu nhiên Daochang, và "Jin Qiaojue" cũng chính là "Cậu bé sen vàng".

 

  Phật sống Liên Hoa Shengyan Lu từng hỏi Địa Tạng Bồ Tát: "Tịnh độ của Địa Tạng Bồ Tát là thế nào?"

 

Địa Tạng Bồ Tát nói: "Thế gian không biết Tịnh độ này, cũng không có người truyền bá. Người duy nhất trên thế gian biết tên Tịnh độ này chính là Sống Phật Liên Hoa Sinh Diễm."


Hỏi lại: "Tịnh Độ tên là gì? Có phải là Cửu Hoa Tịnh Độ không?"


Địa Tạng Bồ Tát nói: “Không, tên đầy đủ của cõi tịnh độ này là 'Cực lạc Nam Cực của Địa Tạng Bồ Tát'."


Vì vậy, những người thực hành pháp của Bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát cũng có thể tái sinh vào Tịnh độ của Đức Phật, tức là Tịnh độ Cực lạc ở vùng ngọc lục bảo phía nam của Địa Tạng Bồ Tát.


“Địa Tạng Bồ Tát” vốn có sáu sứ giả đi cùng, trong số đó, “Mạnh sứ giả” được Địa Tạng Bồ Tát ủy thác và được Sống Phật Liên Hoa Thánh Nham Lư phái đến, vì vậy ngón tay cái bên phải của Sư phụ Lữ có dấu ấn “Sứ giả vĩ đại”.

 

◎ Xin lưu ý: Nếu muốn tu hành "Chân Phật Mật tông", trước tiên quý vị phải quy y Pháp vương tối cao Liên Hoa Phật Lu Shengyan và nhận được quán đảnh, mới có thể tu hành theo Pháp.

 

 

* Lưu ý: Một số thông tin được trích từ “Mạng Thông Tin Toàn Cầu Chân Phật Giáo”

bottom of page