top of page

Agenda

June Activities

2024-6-02(sunday)

2pm~4pm

Golden Mother Water Offering , Chant Mantra 

2024-6-06(Thursday)

10:30am,11:30am

Meal Offering, Earth Deity Dharma

2024-6-08(Saturday)

12pm~2pm

Feast Offering to Golden Mother 

2024-6-9(Sunday)

2pm~4pm

Golden Mother Water Offering

2024-6-16(Sunday)

2:pm~4pm

Golden Mother Water Offering

2024-6-20(Thursday)

10:30am,11:30am

Meal Offering, Earth Deity Dharma

Ngày Giờ Phục Vụ

Monday

Cả Ngày Đóng Cửa

.

Tuesday - Sunday

11:00am ~ 5:00pm

Mở Cửa

Wednesday

2:00pm ~ 4:00pm

Tư vấn chăm sóc sức khỏe (gọi lấy hẹn trước)** **

Saturday

2:00pm ~ 4:00pm

Tư vấn chăm sóc sức khỏe (gọi lấy hẹn trước)** **

Sunday

2:00pm ~ 4:00pm

4:00pm ~ 5:00pm

Thực hành Pháp / Thiền
Dharma Talk Q & A Session

Mỗi Rằm và Mùng Một Âm Lịch

10:30am ~ 11:30pm

11:300pm ~ 12:30pm

Lể Cúng Phật
Lể Cúng Thổ Địa
Các Dịch Vụ
Tam Luân Lôi Tạng Tự cung cấp dịch vụ Phật giáo bao gồm cả :

- Thiền thực hành hàng ngày
- Thực hành hàng tuần Homa
- Đèn Thái Tuế quanh năm
- Tư vấn (Phong Thủy v.v.)
- Giúp cầu nguyện cho những người bị bệnh, chết, hoặc bị nạn
bottom of page