top of page

Thắp ngọn đèn ánh sáng và trí tuệ

20240315_175346.jpg

Năm 2024, Chùa Miwa Raizoji phát động chiến dịch đăng ký thắp sáng “Đèn chiếu sáng” trong suốt cả năm.
Kính mời các tín đồ tham gia!

Trong “Kinh Công Đức Bố thí Đèn” của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ghi lại rằng, khi Đức Phật còn tại thế ở thời xưa, có một cô gái Nanda nghèo khổ đã cúng dường đèn và đổi một bộ quần áo cô xin được một xu. để mua một chiếc đèn dầu thơm, bà cúng dường Đức Phật và cầu nguyện rằng ánh sáng của ngọn đèn này sẽ xóa tan bóng tối trong tâm hồn bà nhiều kiếp, tiêu trừ chướng ngại tội lỗi quá khứ, và được đại trí huệ.

Ngày hôm sau, khi đại đệ tử của Đức Phật là Moggallana dùng quạt thổi tắt ngọn đèn, ông không thể dập tắt được ngọn đèn, và tất cả các ngọn đèn khác đều bị dập tắt. Sau này Đức Phật dạy rằng vì ngọn đèn này do cô gái Nanda có bồ đề tâm vĩ đại nhất hiến tặng nên ngọn đèn này không những không thể bị quạt dập tắt mà còn có bão táp cũng không thể dập tắt được dù nước biển có tràn vào. Nó.

Sau đó, cô gái Nanda đến đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật đưa tay từ bi xoa trán cô và tiên tri rằng cô sẽ được phước lớn và trí tuệ nhờ cúng dường đèn ánh sáng.

Từ đó có thể thấy rằng công đức của việc cúng dường đèn đèn một cách chân thành là rất lớn lao. Đèn tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ. Lục Tổ Đàn Kinh từng ghi: “Một ngọn đèn có thể diệt trừ ngàn năm tối tăm, một trí tuệ có thể diệt trừ vạn năm ngu xuẩn”.

Nhờ công đức thắp đèn và nhận được sự gia trì, bảo hộ của chư Phật và chư Bồ Tát, cũng như tất cả chúng sinh tu hành cúng dường và tích lũy công đức, tai họa có thể tự nhiên được tiêu trừ và phước lành gia tăng.

三輪雷藏寺為非營利

宗教團體,

所收捐贈款項,

皆可開出感謝狀收据,

可抵稅,功德無量!

三輪雷藏寺服務項目:

1. 佛像開光及安設壇城

2. 風水擇日    

3. 人生咨詢

4. 臨終關懷助唸

5. 求簽解惑

6. 助印經書

7. 太歲燈/光明燈

8. 消災延壽藥師佛燈

9. 地藏殿提供

 -- 纳骨塔

 -- 歷代祖先牌位

 -- 怨親債主、纏身靈牌位

 -- 水子靈牌位

Phí đăng ký “An Tài Sui” và thắp sáng “Ánh sáng ánh sáng” năm 2024: Các bạn thoải mái tham dự.

Đăng ký: Bạn có thể đăng ký trực tiếp, qua fax, qua thư hoặc qua điện thoại.

Vui lòng điền tên, địa chỉ, email và tuổi của bạn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Đền Miwaraizoji

Địa chỉ: 3004 W., Audie Murphy parkway Farmersville, TX 75442

Điện thoại: 972-782-7587 Fax: 972-782-7656

Web: www.kba-tx.org

Email: info@kba-tx.org

bottom of page