top of page
Sunset

Ủng Hộ Tịnh Tài

Hiệp hội Phật Giáo Thời Luân Kim Cang muốn cảm ơn sự đóng góp hào phóng của các bạn. Lòng hảo tâm của các bạn cho phép chúng tôi tiếp tục nỗ lực nâng cao tinh thần Kính Sư - Trọng Pháp - Thực Tu của cộng đồng Phật Tử Chân Phật tại Texas, Mỹ và cả cộng đồng Chân Phật toàn cầu.

Chúng tôi đã tạo ra nhiều cách thức để các bạn có thể mua tặng phẩm và cúng dường đến chùa Thời Luân Kim Cang.

Xin hãy chọn phương án thuận tiện nhất cho bạn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.

Xin lưu ý Hiệp Hội Phật Giáo Thời Luân Kim Cang là một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận với số đăng ký tại mục 501 điều 3. Phần tịnh tài hỗ trợ đến chùa sẽ được khấu trừ thuế. Xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​CPA - kế toán của bạn để khấu trừ thuế cho phần đóng góp hằng năm.

1. Cúng Dường qua Mail. Xin vui lòng viết ngân phiếu cá nhân (personal check), Cashier's Check, hoặc Money Order gửi đến "Kalachakra Buddha Association" và gửi trong một phong thư bảo mật đến địa chỉ:

Kalachakra Buddha Association, 3004 West Audie Murphy Parkway, Farmersville, TX 75442-9999.
Chúng tôi đề nghị bạn gửi bằng phương thức có chữ ký khi nhận lãnh thư và cần có tracking number.

2. Cúng dường trực tiếp tại Chùa.
Chúng tôi chào đón bạn đến thăm Thời Luân Thiền viện trong giờ thăm viếng. Hãy tìm một nhân viên tình nguyện hoặc một đồng môn Chân Phật và họ sẽ chỉ dẫn bạn tới người thích hợp để xử lý các khoản tịnh tài đóng góp.

3. Cúng dường chuyển khoản qua Wire Transfer.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi cho lần đầu tiên chuyển khoản qua số điện thoại (+1) 972-782-7587
và chúng tôi sẽ sắp xếp một lịch trình AMD chuyển khoản.

4. Cúng dường qua Paypal.
Xin mời quý anh chị em đồng môn Chân Phật, Phật tử bấm vào nút “Donation/Paypal” ở bên dưới để trực tiếp gửi tịnh tài cúng dường đến tài khoản Paypal của chùa Thời Luân Kim Cang. Toàn bộ tịnh tài cúng dường đều có thể chuyển qua hình thức này và sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí hay phụ phí nào. Nếu cần receipt cúng dường xin hãy email trực tiếp cho chúng tôi tại kbatemple@gmail.com.

法會報名表

陽居者祈福報名

超度報名報名

選擇贊助項目

$

您的表單已經成功提交!

Sunset

2024年『安太歲』及點亮『光明燈』的報名費用:隨喜。

報名:本人親來報名、傳真、郵寄或電話報名皆可,報名時,

請填寫姓名、地址、 Email、年歲即可。

若須詳情請洽 : 三輪雷藏寺

地址:3004 W., Audie Murphy parkway Farmersville, TX 75442

電話:972-782-7587 Fax: 972-782-7656

Web:www.kba-tx.org

E-mail: info@kba-tx.org

bottom of page